אפוסטיל

במקרים מסוימים, בנוסף לאישור נוטריוני, נדרשים לקוחותינו לספק אישור אפוסטיל. משרדנו ערוך להשגת אישור אפוסטיל, הן במשרד המשפטים והן במשרד החוץ- הכל בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכיו.

קיימים שני סוגים רלוונטיים של אישורי אפוסטיל

אפוסטיל של משרד המשפטים:

במסגרת אישור זה, מאשר משרד המשפטים כי הנוטריון החתום על האישור הנוטריוני הינו אכן נוטריון המוכר על ידי משרד המשפטים וכי חתימתו של הנוטריון הינה אותנטית.

אפוסטיל של משרד החוץ:

אישור זה ניתן על גבי מסמך רשמי של המדינה – ללא קשר לאישורו הנוטריוני. האישור יתנן מאת הענף לאימות מסמכים ציבוריים של החטיבה הקונסולרית במשרד החוץ.

לקריאה נוספת:
אימות מסמכים ציבוריים

מהי חותמת אפוסטיל ?

מדובר בחותמת המעניקה תוקף למסמכים ציבוריים במדינה זרה, החותמת מוטבעת על גבי תרגום נוטריון ומוכיחה כי התרגום נאמן למקור ובוצע על ידי נוטריון מורשה. קיימים מקרים בהם מוסדות ברחבי העולם יסרבו לקבל מסמכים מתורגמים על ידי נוטריון ללא חותמת אפוסטיל חוקית. מסמך עם חותמת אפוסטיל נושא עמו תוקף בינלאומי בהתאם לרשימת המדינות החתומות על אמנת האג. חוק הנוטריונים קובע את רשימת הנוטריונית בישראל המהווים רשות מוסמכת להנפיק בישראל תרגומים עם חותמת אפוסטיל.

התקשר אלינו עכשיו1800-396-396

 

שני סוגים של חותמת אפוסטיל

כפי שכבר צוין ישנם שני סוגים של אפוסטיל, הראשון הוא חותם המאשר את זהות הנוטריון ללא כל התייחסות לתוכן המתורגם של המסמך, החותם השני הוא אישור לזהות המסמך המתורגם למקור, אישור לאמיתות המסמך.